Възможности за Алтернативен туризъм

Еко пътеки в Природен парк Златни пясъци в съчетание с отдих през май, юни и септември в хотел Атлас.

Хотел 1
Хотел 2
Хотел 3

Месеците май, юни и септември – изключително подходящи за съчетаване на отдих в хотел Атлас с пешеходен, природо–познавателен туризъм.

Природен парк Златни пясъци е най-малкият (13,2 кв.км) от 11-те природни паркове в България. Намира се на 17 км североизточно от Варна. Разположен е успоредно на морския бряг и обгражда едноименния курортен комплекс. Дължината на парка е 9,2 км, а средната ширина 1,2 км.

На север паркът граничи със с. Кранево, на запад със селскостопански земи, на изток с шосето Варна – Кранево, а на юг със земи от горския и селскостопански фонд. Идеята за създаване на парк е документирана още през 1915 г., но тя се превръща в реалност на 3 февруари 1943 година, когато с постановление на Министерство на земеделието и държавните имоти част от Държавната гора “Хачука” на площ от 2,4 кв. км е обявена за Народен парк „Златни пясъци” – вторият обявен в страната след Народен парк (днес природен парк) Витоша (1934 г.). Целта при създаването на парка е запазване и защита на ценни растителни и животински съобщества и характерни ландшафти.

Когато през 1943 г. е обявен Народен парк „Златни пясъци”, никой не е предполагал, че именно там след 13 години ще започне изграждането на един от най-големите ни морски курорти. Комплекс „Златни пясъци” не само се разполага върху тогавашния народен парк, но и взема името му. Първоначалната площ от 240 ха. е почти цялата обсебена от курортния комплекс, но с последвалите разширения през 1979 и 1981 г. днес паркът заема площ от 1320 хектара.

Горските пътеки, по които се върви лесно, липсата на ежедневния трафик и представители на всички възрасти гора са превърнали природния парк в желано романтично място.

На територията на природен парк Златни пясъци са разработени пет туристически и пет специализирани маршрута с различна сложност и продължителност:

Червен маршрут – от кв. Виница до с. Кранево с дължина 14 км и продължителност 270 мин. Маршрутът минава покрай Ковшак чешма, добре уредени кътове за пикник и отдих, вековен чинар до Аладжа манастир, чешма „1300 години България” до х. „Корабостроител” и Кальова чешма, детски кът за игра, чешма „Свети Седмочисленици” и Къта на влюбените. По целия маршрут се редуват различни типове растителност. Изненадващо е, когато след тунела от лонгозен тип растителност се открие невероятно красива гледка към морето.

Син маршрут – от Аладжа манастир, покрай х. „Аладжа”, чешма „1300 години България”, х. „Корабостроител”, чешма „Йордан Минков”, р-т „Горски кът” до комплекс „Златни пясъци”. Продължителност – 80 мин.

Жълт маршрут – тръгва от Аладжа манастир, минава покрай х. „Аладжа”, Чешма на туристите ветерани, чешма „Свети Седмочисленици”, р-т „Горски кът” и излиза до комплекс „Златни пясъци”. Продължителност – 90 мин.

Оранжев маршрут – започва от Аладжа манастир, минава покрай х. „Аладжа”, Т-образното кръстовище и стига до туристическа база „Академик”. Продължителност – 40 мин.

Зелен маршрут – започва от Аладжа манастир, минава покрай чешма „ Свети Седмочисленици”, м. Бежаната, през вилната зона и стига до спирка „Панорама”. Продължителност – 150 мин.

Специализирани маршрути:

Домът на сойката – природо-познавателен детски кръгов маршрут, представляващ типичните за парка животински видове в тяхната естествена среда. По маршрута е изграден детски кът. Маршрутът е подходящ за деца от всички възрасти , както и за техните родители. Продължителност – 90 мин.

Природа за всички – специално изграден за хора с увреждания, включително незрящи и ползващи инвалидни колички. Поставени са табели с надписи на брайлово писмо. Продължителност – 40 мин.

Дендрологичен маршрут – представя типичните за парка дървесни и храстови видове покрай пътеката, свързваща Аладжа манастир с Катакомбите. Продължителност – 40 мин.

Песента на гората – образователен интерактивен маршрут, представляващ по интересен начин птичето царство. Мястото за отдих по маршрута е и място за опознаване на горските обитатели. Продължителност – 60 мин.

Аладжа манастир – намира се в югозападната част на парка и представлява средновековен скален манастир от 13 – 14 век, който заедно с намиращите се в непосредствена близост раннохристиянски Катакомби образуват исторически комплекс.

Използвана информация от: Природен парк Златни пясъци