Правила на хотела

За удобството на нашите гости хотел Атлас има следните правила и политики. Ако имате въпроси относно тези правила, моля свържете се с рецепция на тел. 00359 (0)52 811 811 (вътрешен номер "9") или reservations@atlashotel.bg.

Настаняване: след 14.00 ч. Необходимо е да представите Вашата лична карта, паспорт или карта за временно пребиваване при настаняване. Съгласно закона посетителите на хотела трябва да предоставят личен документ при настаняване за хотелските регистри.

Напускане: Освобождаването на стаите става до 12.00 ч.

Късно напускане

Моля уведомете рецепция, ако искате да запазите Вашата стая след 12.00ч. Удължаване на престоя се позволява в зависимост от заетостта на хотела. Ако стаята е на разположение, ще бъде изискана сума за доплащане съгласно ценоразписа. При отказ на госта да освободи стаята след изтичане на престоя, Управата на хотела има право да премести вещите на госта от стаята.

Условия за плащане

Плащането трябва да бъде уреден на рецепцията при настаняване или по искане на рецепция. За гарантиране на резервацията изискваме 50% от сумата да бъде изплатена в рамките на 7 дни след потвърждаване на резервацията и пълно плащане на цялата сума до деня на пристигане.

Нашите банкови детайли

Банка: ЦКБ - Централна Кооперативна Банка

BIC: CECBBGSF

IBAN: BG84 CECB 9790 10E1 9841 00 – в лева

IBAN: BG98 CECB 9790 14E1 9841 00 - в евро

Бенефициер: АТЛАС I ЕАД

Плащане за всички хотелски услуги може да бъде направено в брой или с кредитна карта, приемана от хотела (VISA, MasterCard, Maestro). Молим за заплащане на сметките при поискване от страна на рецепция по време на престоя. Всички сметки са дължими при поискване.

Политика за анулиране

 • При анулиране или промяна на резервацията до 7 дни преди дата на пристигане, такса не се изисква;
 • При анулиране или промяна на резервацията по-късно от 7 дни преди дата на пристигане, се удържа неустойка в размер на една нощувка;
 • В случай на не пристигане, се удържа неустойка в размер на една нощувка.
 • При необходимост от възстановяване на заплатена сума, всички разходи по превода (банкови такси и други) са за сметка на клиента.
 • Правилата за анулиране могат да варират в зависимост от цената, офертата или периода на Вашата резервация.

Политика при непристигане на гостите

Резервациите ще се запазват в продължение на 24 часа след датата на пристигане. 100% от цената за първата нощувка не се възстановява в случай на непристигане на госта.

Правила за пушене

В съответствие с българското законодателство, хотел Атлас спазва политика да не се пуши във всички вътрешни части на хотела, в това число: стаи за гости, обществени площи и коридори. Всяко доказателство за пушене в хотелската стая ще доведе до начисляване на глоба от 200 лева по сметката на госта.

Изгубени вещи

Гостите е необходимо винаги да затварят вратата на стаята си при излизане или при лягане. Моля не оставяйте важни лични вещи или ценности необезпечени във Вашата стая. За тази цел в хотелската стая има осигурен сейф за Ваша употреба и удобство срещу заплащане.

Ръководството не носи отговорност за загуба/или повреждане на вещи на госта на територията на хотела или в стаята.

Домашни любимци

В хотел Атлас не е разрешено настаняване в хотелските стаи с домашен любимец, изключение правят кучетата водачи.

Правила за възстановяване на причинени щети

Хотел Атлас си запазва правото да таксува гостите за разходите за вреди и щети, причинени съзнателно или по непредпазливост, включително услуги за почистване, причинени умишлено, по небрежност или непредпазливост на госта към хотелската собственост. Гостите ще бъдат държани отговорени за всяка загуба или повреда на имущество на хотела, причинени от самите тях, техни гости или всяко лице, за което те са отговорни.

Ако щетите се констатират, след като гостът вече е напуснал, хотелът си запазва правото да удържи такса от кредитната карта на госта или да изпрати фактура за дължимата сумата по ремонта.

Политика за алкохолните напитки

Алкохолните напитки могат да бъдат сервирани за консумация само на лица над 18-годишна възраст с валиден документ за идентификация.

No-Party политика

Хотел Атлас спазва строга "No Party" политика в хотелските стаи.

Хотелът не толерира неприемливи нива на шум или поведение, което може да доведе до изгонване на гостите от хотела без право на компенсация.

Гостите, които планират провеждане на събитие от всякакъв ранг, се изисква да се свържат с рецепция - на вътрешния номер "9", за съдействие при организацията на желаното събитие.

Паркинг

Хотелът разполага с паркинг (местата са с ограничен брой).

Охранителни камери

Хотел Атлас е оборудван със система за видеонаблюдение, която обхваща публичните зони.

Правила и разпоредби на правителството и прилагане на законите

Всички гости са длъжни да се съобразят с правилата, указанията и устните препоръки на персонала, както и да спазват всички приложими актове, закони и правила на правителството.

За лична безопасност

 1. Моля, да се въздържат от използване на всякакви електрически уреди като печки, уреди за готвене или ютии, които биха могли да предизвикат пожар.
 2. Моля не пушете в леглото или на място, където пушенето може да доведе до опасност от пожар.
 3. Пушенето е забранено, освен в определените зони за пушене. Моля да се въздържате от каквито и да било други действия, които могат да причинят пожар в стаята или в общите части на хотела.
 4. Моля прегледайте инструкциите за аварийни изходи, изложени на вътрешната страна на вратата на хотелската стая и обърнете внимание на аварийните изходи на вашия етаж още при пристигането си.
 5. Моля не забравяйте да носите ключа за хотелската стая с вас при напускане на стаята. Моля уверете се, че вратата е добре затворена, когато напускате стаята си. Моля посрещайте всеки посетител с частично отваряне на вратата. Ако забележите някакви съмнителни лица, моля свържете се с рецепция веднага на вътрешен номер „9“.
 6. Моля да се въздържате да каните външни посетители в стаята си.